บริษัท บางกอก ทีอาร์ฺที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63/19 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

Mobile: 081 621 6338
Tel: (02) 757 4747

กระเบื้องยางลายไม้
งานปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ งานโครงสร้าง ภายใน และภายนอกอาคาร