กระเบื้องยางลายไม้ ราคาพิเศษ 340 บาทต่อตารางเมตร ที่นี่ www.thai-flooring.com

ROCOCO แบบติดตั้งด้วยกาว ความหนา 3.3 มม.

ROCOCO แบบคลิ๊กล๊อก ความหนา 4.3 มม.

ROCOCO แบบคลิ๊กล๊อก ความหนา 4.3 มม.

ROCOCO แบบคลิ๊กล๊อก พรีเมี่ยม ความหนา 7 มม.

ROCOCO แบบคลิ๊กล๊อก พรีเมี่ยม ความหนา 7 มม.